Radosław Juszczyk

Usługi BHP i Ochrona Środowiska

ANIMAPRO Radosław Juszczyk

Posiadamy ponad pięcioletnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu BHP i ochrony środowiska. Ofertę kierujemy m.in. do zakładów charakteryzujących się zagrożeniami:

- fizycznymi (obróbka metali, spawanie i inne) 

- chemicznymi (galwanizernia, oczyszczalnia ścieków, malarnia) 

- biologicznymi. 

Pod naszym nadzorem były zarówno stanowiska produkcyjne, jak i biurowe, inżynieryjno techniczne oraz kierownicze.